Σύνοψις ή Συνέκδημος ακολουθιών

Manuscript uoadl:183243 832 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Σύνοψις ή Συνέκδημος ακολουθιών
Century:
ΙΗ΄
Description:
Το χειρόγραφο είναι μια σύνοψη ακολουθιών.
Additional info:
Κατάσταση κακή απο την πολλή χρήση και την υγρασία. Στάχωση διαλυμένη, ξύλινες πινακίδες με δέρμα. Χειρόγραφο κολοβό. Γραφή επιμελημένη. Μαύρη μελάνη με ερυθρογραφία, και πολλές μικρογραφίες με ερυθρό και πράσινο.
Material:
Paper
Dimensions:
11x14,5
Number of pages:
φφ.129
Usher Number:
76
The digital material of the item is not available.