Θεολογικά κείμενα

Manuscript uoadl:183315 1038 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Θεολογικά κείμενα
Century:
ΙΖ΄
Description:
Ο κώδικας αποτελείται απο τρία διαφορετικά κεφάλαια: 1. "Βίος και πολιτεία τού/ οσίου πατρός ημών Ι/ωάννου του Καλυβήτου", 2. "Η αποκάλυψις της υπερα/γίας Θεοτόκου, οπού υπή/γεν κάτω εις τον Άδην κ(αι)/ είδε τους αμαρτωλούς, πως κολάζονται", 3."Λόγος κατανυκτικός/ και θαυμάσιος, του α/γίου και δικαίου Α/βραάμ λεγόμενον ιδιοθέσιον αυτού"
Additional info:
Στάχωση βύρσινη με απλά επιτυπώματα.
Material:
Paper
Dimensions:
0,14x0,10
Number of pages:
φφ. 152
Usher Number:
10

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151