Βίος και Ακολουθία της αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτρας.

Manuscript uoadl:183317 789 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Βίος και Ακολουθία της αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολύτρας.
Century:
ΙΗ΄
Additional info:
Νεώτατη Στάχωση.
Dimensions:
0,22x0,15
Number of pages:
φφ. 34
Usher Number:
12
The digital material of the item is not available.