Τετραευάγγελον (σπάραγμα)

Manuscript uoadl:183342 575 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τετραευάγγελον (σπάραγμα)
Century:
ΙΒ΄
Description:
Σπάραγμα τετραευαγγέλου (Ιωάννου ΙΗ΄1-ΚΑ΄9).
Additional info:
Χάρτινο νεώτατο εξώφυλλο. Γραφή: Χρυσά τα πρωτογράμματα των περιόδων και οι αριθμοί των κεφαλαίων.
Material:
Parchment
Dimensions:
0,20x0,15
Number of pages:
φφ. 8
Usher Number:
35 [37]

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10