Συνεδρίαση Εβδόμη: 12 Φεβρουαρίου 1960

Proceedings uoadl:183548 601 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εβδόμη: 12 Φεβρουαρίου 1960
Time Coverage:
19600212
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Υποψήφιος υφηγητής Αλέξανδρος Γ. Θεοδοσίου, εκλογή
Υποψήφιος υφηγητής Θεμιστοκλής Β. Κανελλόπουλος
Σχέδια για Χημείο, πληρωμή
Χρ. Ραβανός
Ευθ. Μήτσορας
Γ. Λειβαδίτης
Μαθήματα στο προτελευταίο έτος, μεταφορά
Φίλιππος Ζαΐμης
Τιμ. Α. Μπαργιάς
Π. Ντόβας
Σημαιοφόροι Φαρμακοποιοί, εξετάσεις
Σταμούλης Καλαματιανός
Καθηγητής Trillat, άφιξη
Βιολογική Χημεία, περιεχόμενο
Κληροδότημα Λ. Οικονομίδου
Προϋπολογισμός, έγκριση
Ανακοινώσεις Σχολής στον Τύπο
Επιστημονική Επιτροπή ΝΑΤΟ, συμμετοχή ο καθηγητής Αλεξόπουλος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, πίστωση 100.000 δραχμές
Σπ. Καλαμιώτης
Έκτακτοι βοηθοί, πρόσληψη
Εγγραφές, προθεσμία, παράταση
Πρακτικά, επικύρωση
Έκτακτος εντεταλμένος καθηγητής Π. Ψαριανός, ευχές από Κοσμήτορα
The digital material of the item is not available.