Συνεδρίαση Δεκάτη: 13 Μαΐου 1960

Proceedings uoadl:183558 626 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη: 13 Μαΐου 1960
Time Coverage:
19600513
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Α. Χατζηκακίδης
Καθηγητής Γρατσιάτος, υπόμνημα
Αθ. Η. Ευαγγελόπουλος
Βασιλική Αγγελάκη Μπέζα
Μαρία Η. Αράπη
Θ. Κούνης
Γεώργιος Ορφανός
Δημ. Α. Γιαννόπουλος
Εισιτήριος διαγωνισμός
Χρ. Φούφας
Εμμ. Τσαγάκης
Καθηγητής Γαλανός, συμμετοχή στο τρίτο Διεθνές Συνέδριο Απορρυπαντικών στην Κολωνία
Καθηγητής Μαριολόπουλος, αντιπρόσωπος Σχολής στο Διεθνές Συνέδριο Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Ένωσης στο Ελσίνκι
Χαρ. Φραγκάκης
Γ. Μωραΐτης
Γεώργιος Κοντός
Νικόλαος Σιδέρης
Νέο Χημείο, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Οικονομική ενίσχυση Σχολής
Θ. Διαμαντόπουλος
Καθηγητής Α. Γαλανόπουλος συμμετοχή σε Συνέδριο στο Ελσίνκι
Διδακτορικές διατριβές
Βοηθοί, δέκα θέσεις
Οικονομικά στοιχεία
Εργαστήριο Φυσικής, χώρος και όργανα
Καθηγητής Ζαγανιάρης συμμετοχή σε Συνέδριο στη Βαρκελώνη
Εγγραφές, προθεσμία
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.