Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 3 Ιουνίου 1960

Proceedings uoadl:183565 665 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 3 Ιουνίου 1960
Time Coverage:
19600603
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Εισιτήριος διαγωνισμός
Κοιτασματολογία, εκλογή καθηγητή
Υποψήφιος διδάκτορας Αλ. Θ. Σταυρόπουλος, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Μιχαήλ Μ. Νικολάου, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Γ. Φούτος, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση
Β. Αγγελάκη Μπέζα, υποψήφια διδάκτορας, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ζέρβας
Ν. Γ. Χρυσοχοΐδης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Αναστασία Μ. Μάλλιου
Φοιτητές έχοντες λίαν ελλιπώς
Φαρμακογνωσία, υπογραφή
Στερούμενοι υπογραφής, εξετάσεις
Κων. Νικολαΐδης
Βιργινία Παπαδοπούλου
Α. Χαρβάλας
Π. Φραγκίσκος
Δευτεροετείς φοιτητές στο Φυσικό Τμήμα, εξετάσεις στην Ανόργανη Χημεία
Μαθηματικά, διδασκαλία σε ιδιαίτερες ώρες
Πίστωση 1.500.000 δραχμές
Εισακτέοι φοιτητές κατά το ακάδ. έτος 1960-1961
Ιατρική Σχολή, πτυχίο
Ελληνογιουγκοσλαβική Μορφωτική Συμφωνία
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, ισοτιμία πτυχίου
Εργαστήριο Αστρονομίας, τεχνίτης
Καθηγητές Λ. Ζέρβας, Δημ. Κάππος, Κ. Παπαϊωάννου, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Αθ. Πανάγος
Μαθήματα στο τρίτο έτος, μεταφορά
Δημ. Γλάρος
Νόμος 5343/32, άρθρο 175, παράγραφος 3, εξετάσεις
Βιβλιογραφία Νο 1
Νέο Χημείο
Σ. Μαντζάρας
Καθηγητής Μητσόπουλος, πίστωση Β.Ι.Ε.
Πίστωση Β. Ι. Ε.
Διεθ��ής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Καθηγητές Αλεξόπουλος, Λ. Ζέρβας, Ζαγανιάρης, Γαλανός, Μαριολόπουλος, άδεια
Έκτακτοι βοηθοί, πρόσληψη
Γ. Μωραΐτης
Χ. Φραγκάκης
Εγγραφές, προθεσμία
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.