Συνεδρίαση Τρίτη: 2 Δεκεμβρίου 1960

Proceedings uoadl:183578 547 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τρίτη: 2 Δεκεμβρίου 1960
Time Coverage:
19601202
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Δικαστικά – Νομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Θεωρητική Φυσική, εκλογή τακτικού καθηγητή
Εισιτήριος διαγωνισμός
Χρ. Παπαναστασίου, διάθεση γραφείου
Φυσική Χημεία, έδρα, προκήρυξη
Κων. Κοτσερώνης
Παύλος Μ. Φραγκίσκος
Απορριφθέντες μαθητές σε τρία μαθήματα
Μη μεταγραφή σε Φυσικό Τμήμα
Τιμ. Α. Μπαρλιάς
Λ. Χ. Παπαλουκάς
Μαρία Καμπούρογλου
Καλλιόπη Δ. Παπανδρέου
Στελ. Δ. Χατζηθεοδωρίδης
Γεωργία Γ. Γούλα
Νικ. Α. Ζέρβας
Ν. Παπασταματίου
Δ. Σταμάτης
Στ. Χαλουλάκος
Ι. Δελήμπασης
Μαρία Σ. Γκιεζίνη
Αλ. Μ. Σταυρόπουλος
Δημ. Π. Παναγιωτόπουλος
Ι. Π. Κολοβός
Χρ. Ι. Παπαδολιάς
Μάρθα Π. Φαδούλογλου
Ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας
Καθηγητής Σαραντόπουλος, πίστωση
Κατώτερο διδακτικό προσωπικό, μισθολόγιο
Εκτελεστική Επιτροπή Αντικαρκινικού Αγώνα
Εργαστήριο Αστρονομίας, τεχνίτης
Βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτική άδεια
Ποσό 1.200.000 δραχμές, κατανομή
Λίαν Καλώς
Καθηγητές, ιεραρχία
Π. Ι. Χαλμούκος
Ε. Κουτιάς
Δημ. Μποβιάτσος
Κινηματογράφος ΙΡΙΣ, διαλέξεις
Εξετάσεις στη Βιολογία
Κ. Ε. Δ. Προτύπων
Δωρητές Πανεπιστημίου
Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμύνης
Εφαρμογές στα μικροκύματα
Καθηγητής W. E. Ankel, διάλεξη
Υποτροφία Ε. Ο. Παραγωγικότητας
Υποτροφία Ο.Ε.Ο.Σ.
Νομικός Σύμβουλος, ζητήματα
Τεχνική Υπηρεσία, εκτέλεση έργων
Γ. Παρασκευόπουλος, πίστωση
Υφηγητής Δ. Σ. Γαλανός
Εργαστήριο Φυσικής, χρηματοδότηση από Β.Ι.Ε.
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, επιμελητής Γ. Παρασκευόπουλος, παραίτηση
Φυσιογνωστικό Τμήμα
Επιστήμες δυτικών χώρων, επίδραση
Φοιτητικό εισιτήριο
Υφηγητής Ευθύμιος Αντώναρος
Έκτακτοι βοηθοί, πρόσληψη
Υφηγητής Αστρονομίας Γουλιέλμος Άμποτ, διδασκαλία
Προϋπολογισμός για χρήση 1960, μεταβολές
Εξετάσεις σε μεταφερόμενο μάθημα
Προκριματική εξέταση σε ένα μάθημα, απορριφθέντες φοιτητές
Κενές έδρες, ανάθεση
Ι. Δικαιάκος
Υφηγητές, πρακτικά
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, χώροι
Μαθηματικό Τμήμα, εισακτέοι φοιτητές, αριθμός
Εργαστήριο Φυσικής, πίστωση Β.Ι.Ε.
Καθηγητής Γ. Τσατσάς, άδεια
Εγγραφές, προθεσμία
Β. Κιόρτσης, ευχαριστήρια επιστολή
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.