Συνεδρίαση Τετάρτη: 12 Δεκεμβρίου 1960

Proceedings uoadl:183579 512 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τετάρτη: 12 Δεκεμβρίου 1960
Time Coverage:
19601212
Other subject categories:
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Θεωρητική Φυσική, εκλογή καθηγητή
Ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας
Ιω. Κ. Ρουπαλιώτης
Σ. Μπακάκας
Δημ. Α. Κυρίτσης
Δημ. Γ. Νούσης
Απαλλαγή από Ανόργανη Χημεία
Φοιτητές μη προσελθόντες σε εξετάσεις του οικείου καθηγητή
Κλ. Κατωγάς
Γρηγ. Η. Αντωνακόπουλος
Καθηγητής Λ. Ζέρβας, συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση Διεθνούς Ένωσης Βιοχημείας
Ξένες Γλώσσες, μαθήματα
Πετρέλαιο για το Χημείο
Άποροι φοιτητές
Εκτελεστική Επιτροπή Αντικαρκινικού Αγώνα
Γνωμοδοτική Τεχνική Επιτροπή Ραδιοφωνίας
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, χώρος
Γενικά Μαθηματικά, έκτακτη αυτοτελής έδρα
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.