Συνεδρίαση Πρώτη: 8 Οκτωβρίου 1970

Proceedings uoadl:183725 445 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Πρώτη: 8 Οκτωβρίου 1970
Time Coverage:
19701008
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Έλληνας καθηγητής στο Southern Illinois University στις Η.Π.Α. πρόσκληση για διδασκαλία στο Μαθηματικό Τμήμα της Σχολής
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις για έδρες, εργαστήρια, κ. α.
Κλινική Χημεία, Εργαστήρια, ίδρυση και λειτουργία
Κλινική Χημεία, καθορισμός ειδικότητας
Συστηματική Βοτανική, έδρα, ανάθεση
Ομογενείς από την αλλοδαπή, επιτροπές για εξετάσεις
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, Διευθυντής ο καθηγητής Αναστάσιος Μάλλιος
Μαθηματική Ανάλυση, κενή Β΄ τακτική έδρα, υποψήφιος ο Λεωνίδας Γ. Κογκέτσωφ, τριμελής επιτροπεία για την κρίση του
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, κενή έκτακτη αυτοτελής έδρα, υποψήφιος ο Νικόλαος Θεοχάρους Αποστολάτος, τριμελής επιτροπεία για την κρίση του
Αικατερίνη Φ. Παπαδοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Κωνσταντίνος Α. Καρύμπακας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης
Σπυρίδων Γ. Γεωργόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Μητράκος
Βασιλική Γκιόκα Δεδοπούλου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, ��ισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Τσατσάς
Πέτρος Π. Ρούσης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δημήτριος Ε. Λιάκουρης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός
Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Μαρίνος
Σπυρίδων Κ. Βουτετάκης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γαλανόπουλος
Βασίλειος Δ. Κατσούλης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Δημήτριος Μανουήλ Μεν. Μηλιώτης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
The digital material of the item is not available.