Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΣΤ΄ Νοεμβρίου 1867, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νεών Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Μαιευτικής Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του κυρίου Α. Ρ. Ραγκαβή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω τουτου κυρίω Θεοδώρω Γ. Ορφανίδη, καθηγητή της Βοτανικής

Rector Speeches uoadl:183952 1589 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΣΤ΄ Νοεμβρίου 1867, ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νεών Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του καθηγητού της Μαιευτικής Μιλτιάδου Βενιζέλου, εν απουσία του κυρίου Α. Ρ. Ραγκαβή, παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω τουτου κυρίω Θεοδώρω Γ. Ορφανίδη, καθηγητή της Βοτανικής
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1866-1867
Year of publication:
1868
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Πιεστήρια Διονυσίου Κορομηλά
Contributors:
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, Πρύτανης κατά το ακαδ. έτος 1866-1867
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Αντιπρύτανης και ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 45-46
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 36-39, 109-146
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 30-36
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 19-24, 95-98
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 12-18, 56-94
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 10-12
Φοιτητές, σ. 3-10, 47-55
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-46
Number of pages:
146

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75