Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαΐου 1974

Proceedings uoadl:184103 351 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαΐου 1974
Time Coverage:
19740530
Other subject categories:
Διοικητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Τελετές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Θεωρητική Φυσική, τακτική έδρα, εκλογή προς πλήρωση της κενής θέσης
Γενική Βοτανική, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της κενής θέσης
Αναλυτική Χημεία, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων και για την εκλογή για την πλήρωση της κενής θέσης
Υποψήφιος διδάκτορας Ν. Αλμπαντάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Εντεταλμένος υφηγητής Β. Καπούλας, ανανέωση εντολής διδασκαλίας για τρία έτη για το μάθημα Χημεία Τροφίμων και για τους φοιτητές στο Χημικό και Φαρμακευτικό Τμήμα
Υφηγητής Θ. Παταργιάς, εντολή διδασκαλίας για τρία έτη για τα μαθήματα Εισαγωγή στην Βιολογία και Γενετική Ανθρώπου και πληθυσμών
Ανακοινώσεις
Υποψήφιος διδάκτορας Δημ. Μαυράκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
Σ. Μαστρονικολή, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Μ. Ρ. Περιποπούλου Μίρκου, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Μαρίνος
Σπυρ. Παρασκευάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Γ. Δεληκωνσταντίνου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
The digital material of the item is not available.