Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856

Rector Speeches uoadl:184619 1665 Read counter

Original Title:
Λόγοι Πρυτάνεων του Εθν. Πανεπιστημίου εκφωνηθέντες κατά την Εορτήν της Εγκαθιδρύσεως των Αρχών αυτού εν έτεσι 1837-1856
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1837-1838
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφία Παππαδοπούλου
Contributors:
Νεόφυτος Βάμβας, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικοί Λόγοι (Λόγοι Εγκαθιδρύσεως)
Keywords:
Λόγος Εγκαθιδρύσεως Νεόφυτου Βάμβα, σ. 1-8
Number of pages:
32

1


2


3


4


5


6