Λόγος εκφωνηθείς τη 4 Οκτωβρίου 1842 υπό του πρώην Πρυτάνεως Μ. Ν. Κωστή παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημίου

Rector Speeches uoadl:184639 1656 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς τη 4 Οκτωβρίου 1842 υπό του πρώην Πρυτάνεως Μ. Ν. Κωστή παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυνσιν του Οθωνείου Πανεπιστημίου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1841-1842
Year of publication:
1842
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Βασιλική Τυπογραφία
Contributors:
Νικόλαος Κωστής, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-12
Number of pages:
12

1


2


3


4


5


6


7


8