Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Μ. Αποστολίδου και του Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1843 έτει

Rector Speeches uoadl:184640 1593 Read counter

Original Title:
Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Μ. Αποστολίδου και του Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1843 έτει
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1842-1843
Year of publication:
1843
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Βασιλική Τυπογραφία
Contributors:
Μισαήλ Αποστολίδης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-16
Number of pages:
16

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10