Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου και του Πρυτάνεως κ. Ν. Βάμβα εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1844 έτει

Rector Speeches uoadl:184642 1621 Read counter

Original Title:
Λόγοι του πρώην Πρυτάνεως κ. Κ. Ασωπίου και του Πρυτάνεως κ. Ν. Βάμβα εκφωνηθέντες κατά την εορτήν της εγκαθιδρύσεως των αρχών του Οθ. Πανεπιστημίου τω 1844 έτει
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1843-1844
Year of publication:
1844
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Βασιλική Τυπογραφία
Contributors:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-15
Number of pages:
15

1


2


3


4


5


6


7


8


9