Λόγοι εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου 1845 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Ν. Βάμβα παραδιδόντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας Κ. Θ. Μανούσου επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου

Rector Speeches uoadl:184644 1624 Read counter

Original Title:
Λόγοι εκφωνηθέντες την 30 Σεπτεμβρίου 1845 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Ν. Βάμβα παραδιδόντος εις τον διάδοχον αυτού την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του τακτικού Καθηγητού της Ιστορίας Κ. Θ. Μανούσου επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1844-1845
Year of publication:
1845
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Δημόσιο Τυπογραφείο
Contributors:
Νεόφυτος Βάμβας, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-17
Number of pages:
17

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11