Λόγος εκφωνηθείς την 30 Σεπτεμβρίου, παρά του κυρίου Θ. Μανούσου, καθηγητού της Ιστορίας, επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστημείου

Rector Speeches uoadl:184645 1558 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς την 30 Σεπτεμβρίου, παρά του κυρίου Θ. Μανούσου, καθηγητού της Ιστορίας, επί της αναδοχής της Πρυτανείας του Πανεπιστημείου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1845-1846
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Δεν αναφέρεται
Contributors:
Θεόδωρος Μανούσης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 1-8
Number of pages:
8

1


2


3


4


5


6


7


8


9