Λόγος περί Στατιστικής αναγνωσθείς τη 17 Νοεμβρίου 1874 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Παναγιώτου Ρομπότου, Πρωτοπρεσβυτέρου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας και Ιερέως της Α. Μ. της Βασιλίσσης, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1874-1875

Rector Speeches uoadl:184732 328 Read counter

Original Title:
Λόγος περί Στατιστικής αναγνωσθείς τη 17 Νοεμβρίου 1874 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Παναγιώτου Ρομπότου, Πρωτοπρεσβυτέρου, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας και Ιερέως της Α. Μ. της Βασιλίσσης, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1874-1875
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1874-1875
Year of publication:
1875
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο των Αδελφών Φορτούνα
Contributors:
Παναγίωτης Ρομπότης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 7-30
Number of pages:
30

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15