Λόγος εκφωνηθείς τη Λ.’ Νοεμβρίου 1875 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου περί των κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1874-5 πεπραγμένων

Rector Speeches uoadl:184736 434 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς τη Λ.’ Νοεμβρίου 1875 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου περί των κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1874-5 πεπραγμένων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1874-1875
Year of publication:
1876
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Contributors:
Γεώργιος Μακκάς, ομιλητής (λόγω θανάτου του Πρύτανη)
Παναγίωτης Ρομπότης, Πρύτανης
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 100-125, 128-131
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 126-127
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 36-57, 63-99
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 58-62
Φοιτητές, σ. 27-35
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-24
Number of pages:
131

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66