Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Rector Speeches uoadl:184738 388 Read counter

Original Title:
Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1875-1876
Year of publication:
1880
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο «Λαού»
Contributors:
Πρυτανεία Εμμανουήλ Κόκκινου. Έκδοση Πεπραγμένων λόγω θανάτου του Πρύτανη.
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 21-24, 145-181
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 5-12
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 25-29, 43-55, 70-123
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 56-65
Φοιτητές, σ. 40-42, 124-144
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 13-20
Number of pages:
215

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91