Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου

Rector Speeches uoadl:184739 335 Read counter

Original Title:
Τα κατά την Πρυτανείαν του Ακαδημαϊκού Έτους 1875-1876 και την του 1876-1877 πεπραγμένα εκδιδομένα κατ’ απόφασιν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1876-1877
Year of publication:
1880
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο "Λαού"
Contributors:
Πρυτανεία Ιωάννη Παπαδάκη. Έκδοση Πεπραγμένων λόγω θανάτου του Πρύτανη.
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 184-208
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 209-215
Number of pages:
215

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21