Μελέται περί της οπτικής των Αρχαίων υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη Πρυτάνεως του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου

Rector Speeches uoadl:184740 334 Read counter

Original Title:
Μελέται περί της οπτικής των Αρχαίων υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη Πρυτάνεως του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1877-1878
Year of publication:
1878
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Πέτρου Περρή
Contributors:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-28
Number of pages:
28

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15