Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της Θεολογίας

Rector Speeches uoadl:184741 359 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου 1878 υπό Ανδρέου Αναγνωστάκη, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και διευθυντού του Οφθαλμιατρείου, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Μ. Δαμαλά, τακτικώ καθηγητή της Θεολογίας
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1877-1878
Year of publication:
1879
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Πέτρου Περρή
Contributors:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 118-155
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 48-50, 52-76, 79-80, 87-117
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 50-52, 76-79
Φοιτητές, σ. 31-45, 2-117 (Παράρτημα)
Διδακτικό Προσωπικό, 46-47, 124-135
Αρχές Πανεπιστημίου, 118-123 (Παράρτημα)
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-28
Number of pages:
290

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146