Λόγος περί των αρχαίων ανωτάτων συνεδριών της Γαλλίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 10 Ιανουαρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Αστυκού Δικαίου αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1881-82

Rector Speeches uoadl:184751 341 Read counter

Original Title:
Λόγος περί των αρχαίων ανωτάτων συνεδριών της Γαλλίας εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 10 Ιανουαρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Αστυκού Δικαίου αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1881-82
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1881-1882
Year of publication:
1882
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο της Ενώσεως
Contributors:
Νικόλαος Δαμασκηνός, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 5-23
Number of pages:
23

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11