Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 14 Νοεμβρίου 1975

Proceedings uoadl:185080 364 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 14 Νοεμβρίου 1975
Time Coverage:
19751114
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, υποψήφιος Λεωνίδα Ρεσβάνης, ακύρωση απόκλεισμού του από τον πίνακα των υποψηφίων (Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση υπ'αρίθμ. 2786/75)
Πετρίδης, εισηγητική έκθεση για επιστημονικές εργασίες, εισηγητής ο καθηγητής Μάλλιος
Μαθηματική Ανάλυση, Α' τακτική έδρα, επανάληψη ψηφοφορίας για την εκλογή καθηγητή
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ψήφισμα υπέρ του αγώνα εναντίον της δικτατορίας
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις και προαγωγές
Έδρες, πρόταση για ίδρυση
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, νέα αιτήματα καθηγητών
Φαρμακευτική Χημεία, υφηγητής Ευάγγελος Κωστάκης, ανάθεση εντολής διδασκαλίας για τρία έτη
Φυσική Γεωγραφία, υφηγήτρια Αθηνά Παπαπέτρου Ζαμάνη, ανάθεση εντολής διδασκαλίας για τρία έτη
Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Λογισμός Πιθανοτήτων και Στατιστικής, υποβολή
Ελένη Γκελτή Δούκα, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Γενική Βιολογία, υποβολή
The digital material of the item is not available.