Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 18 Μαρτίου 1976

Proceedings uoadl:185092 270 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 18 Μαρτίου 1976
Time Coverage:
19760318
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Επιμελητές και διδάκτορες, διδασκαλία μαθημάτων
Ανακοινώσεις
Κυρία Παπαδάκη Βαλιράκη, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Πρυτανεία, αλληλογραφία υπ'αρίθμ. 18012/ 14-2-1976 (Πρ. Σχ. 4150) σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την κατάταξη και εγγραφή πτυχιούχων από Ανώτατες Σχολές για την απόκτηση και άλλου πτυχίου
Πρυτανεία, αλληλογραφία υπ'αρίθμ. 1472, 15577 / 6-2-1976 (Πρ. Σχ. 3962) για τις απόψεις της Σχολής σχετικά με τις εξετάσεις των φοιτητών
Σωκρ. Τζάρτος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, κατάληψη
The digital material of the item is not available.