Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 1 Απριλίου 1976

Proceedings uoadl:185094 284 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 1 Απριλίου 1976
Time Coverage:
19760401
Other subject categories:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, έγγραφο από Πρύτανη
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, μετατάξεις
Εισακτέοι φοιτητές για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977, αριθμός
Π. Μιχαηλίδης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Κυρία Α. Τσαντίλλη Κακουλίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Δεσποινίδα Ν. Γ. Γαλανοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Ιωάννης Χρήστος Παναγιωτόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Υποψήφια υφηγήτρια Α. Παπαδάκη Βαλιράκη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Χρήστος Σουλελές, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Κων. Ευσταθίου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Ευφρ. Πιπεράκη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Αθανασία Σιαφάκα Καπάδαη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Ευστρ. Ζευγολατάκος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Αντωνίου
Ανδρέας Βαβαγιάννης, διατριβή ε��ί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Αθανάσιος Λαβίδας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Χαρ. Καμουτσής, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Καθηγητής Γ. Κοντόπουλος, ετήσια εκπαιδευτική άδεια για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977 για επιστημονικούς λόγους
Καθηγητής Θ. Κάκουλλος, επιστολή για προσωπικό θέμα
The digital material of the item is not available.