Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη (31η): 15 Ιουνίου 1976

Proceedings uoadl:185104 319 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη (31η): 15 Ιουνίου 1976
Time Coverage:
19760615
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ανακοινώσεις
Τίτλοι σπουδών από αλλοδαπά πανεπιστήμια, αναγνώριση
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Επικουρικοί καθηγητές, έγγραφο από την Πρυτανεία (Πρ. Σχ. 4630/16-4-1976)
Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα διδασκαλίας
Ν. 118/75, διατάξεις, πρόταση για τροποποίηση
Προϋπολογισμός χρήση 1976, τακτική πίστωση, κατανομή
Καθηγητές, εντεταλμένοι υφηγητές, επιμελητές διδάκτορες, ειδικοί επιστήμονες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977
Κατάταξη φοιτητών από το Φυσιογνωστικό Τμήμα στο Γ΄ έτος στο Χημικο Τμήμα, αίτημα εξέτασης του θέματος από καθηγητές του Χημικού Τμήματος
Υποψήφιος διδάκτορας Ανδρ. Βαβαγιάννης, προφορική δοκιμασάι, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Χρ. Σουλελές, προφορική δοκιμασάι, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Υποψήφιος διδάκτορας Σωκρ. Τζάρτος, προφορική δοκιμασάι, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Ευσταθίου, προφορική δοκιμασάι, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφια διδάκτορας Ευφρ. Πιπεράκη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφια διδάκτορας Χριστ. Νίκη Γαβριηλίδου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Α. Σιαφάκη Καπάδαη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Θ. Καστόρχης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Χρ. Μαστρόκαλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Β. Πίππας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Κυριάκος Τσιμίλλης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Χ. Καμουτσής, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Γεώργιος Θεοχαράτος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, ει��ηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Στ. Μυλωνάς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρα Ειρ. Παπαδημητρίου Δηλάρη
Ιουλία Ιωαννίδου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
The digital material of the item is not available.