Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Elections Volume uoadl:185121 4585 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. Περιεχόμενα

Elections Volume Unit uoadl:235383
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
Περιεχόμενα

2. 1ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236462
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
1ο μέρος

3. 2ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236463
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
03
Original Title:
2ο μέρος