Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η) Έκτακτη: 20 Ιουνίου 1977

Proceedings uoadl:185375 277 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η) Έκτακτη: 20 Ιουνίου 1977
Time Coverage:
19770620
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Επιμελητές και διδάκτορες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1977-1978 (Ν.ομος 118/75, σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας)
Προγράμματα διδασκαλίας Σχολής, τροποποιήσεις ανά τμήμα
Καθηγητές και εντεταλμένοι υφηγητές, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1977-1978
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, προβλήματα στη λειτουργία
Καθηγητής Αλκ. Αποστολάκης, συζήτηση για την άσκηση των καθηκόντων του
The digital material of the item is not available.