Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 20 Οκτωβρίου 1977

Proceedings uoadl:185573 248 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 20 Οκτωβρίου 1977
Time Coverage:
19771020
Other subject categories:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Καθηγητής Α. Παναγιώτου, αίτηση για εκπαιδευτική άδεια για επιστημονικούς λόγους για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979
Κ. Παλαιός, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη, αναβολή συζήτησης
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Μάργαρης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Βοηθός Μαρ. Παντ. Ζερβός, αίτηση για χορήγηση αποσπάσματος από τα πρακτικά της συνεδρίασης 15 Ιουνίου 1977 σχετικά με το διορισμό επιμελητή σε Εργαστήριο Μετεωρολογίας
Βοηθός έδρας Λογισμού Πιθανοτήτων, μετατροπή θέσης σε θέση παρασκευαστή (καθηγητής Θ. Κάκουλλος, έγγραφο)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Ι. Παναγόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Ανδρεαδάκης
Υποψήφια διδάκτορας Ιουλία Ιωαννίδου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Θ. Σωτηρούδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Ν. Οικονομάκος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Οικονόμου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ευθυμίου
Ι. Ιωσηφίδης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Ν. Παπαδόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου
Συγγράμματα, χαρακτηρισμός ως διδακτικά εγχειρίδια
Μετεγγραφές φοιτητών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής ανά τμήμα
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
The digital material of the item is not available.