Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 12 Νοεμβρίου 1977

Proceedings uoadl:185578 254 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 12 Νοεμβρίου 1977
Time Coverage:
19771112
Other subject categories:
Διοικητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Θ. Παπαγιαννόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Νικολέλης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφια διδάκτορας Σ. Μηνιάδου Μεϊμάρογλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Ν. Υφαντή Παπατραγιάννη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Βασ. Νοταρίδου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Υποψήφιος διδάκτορας Δημ. Βαϊόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Σ. Μυλωνάς, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ειρ. Παπαδημητρίου Δηλάρη
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Μάργαρης, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Μητράκος
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Μαχαίρας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Ι. Αλεξόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Βασιλειάδης
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Σαρρής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Ξ. Μουσάς, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Καρούμπαλος
Υποψήφιος διδάκτορας Ι. Αργύρης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Δεσποινίδα Μ. Παπαθανασίου, διατριβή επί διδ��κτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Μουτσούλας
Μετεγγραφές φοιτητών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977, αναγνώριση μαθημάτων (καθηγητές Κ. Μητράκος και Β. Κιόρτσης, εισήγηση για μαθήματα Γενική Βοτανική και Ιστολογία Εμβρυολογίας)
Συγγράμματα (1/καθηγητής Καρούμπαλος, σημειώσεις γι�� Ηλεκτρονική Φυσική και 2/καθηγητής Ν. Αντωνίου, σύγγραμμα για Στατιστική Φυσική), χαρακτηρισμός ως διδακτικά εγχειρίδια
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
The digital material of the item is not available.