Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 15 Δεκεμβρίου 1977

Proceedings uoadl:186565 337 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 15 Δεκεμβρίου 1977
Time Coverage:
19771215
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Διάφορα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Επιχειρησιακή Έρευνα, τακτική έδρα, προκήρυξη
Προσεγγιστικές μέθοδοι και υπολογιστές, τακτική έδρα, προκήρυξη
Φαρμακευτική Τεχνολογία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Βιοχημεία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Φυσική, Α' τακτική έδρα, προκήρυξη
Εντεταλμένος υφηγητής Γ. Πνευματικάκης, ανανέωση θητείας, πρόταση από καθηγητή Δ. Κατάκη
Εντεταλμένος υφηγητής Γ. Πνευματικάκης, έγγραφο για συμμετοχή του σε Διεθνές Συνέδριο στην Πράγα και για την καταβολή της σχετικής δαπάνης
Καθηγητής Β. Κιόρτσης, έγγραφο για ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Ιχθυολογία στην εντεταλμένη υφηγήτρια κ. Μ. Μωραΐτου Αποστολοπούλου
Καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη, έγγραφο για τροποποίηση ανάθεσης διδασκαλίας για μάθημα Οργανική Χημεία κατά το πανεπιστημιακό έτος 1977-1978
Ε. Καλατζής, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μερτής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης, αναβολή συζήτησης
Συμπληρωματικές μετεγγραφές από πανεπιστήμια του εσωτερικού
Καθηγητής Δ. Λάλας, έγγραφο για παραχώρηση χώρου από το Εργαστήριο Βιολογίας (Πανεπιστημιούπολη)
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Ανταλλαγή φοιτητών μέσω της ΙΑΣΤΕ (έγγραφο από φοιτητικούς συλλόγους)
Εργαζόμενοι φοιτητές (έγγραφο από φοιτητικούς συλλόγους)
Ειδικός επιστήμονας Ν. Καλοπτσίδης, πρόσκληση για διδασκαλία μαθήματος Συστήματα Ελέγχου (πρόταση από καθηγητής Καρούμπαλο)
Επιμελητής διδάκτορας Αγραφιώτης, ανάθεση μαθήματος Στατιστικές Μέθοδοι (Φαρμακευτικό Τμήμα Β΄ εξάμηνο) στη θέση του Δάλα (πρόταση από καθηγητή Θ. Κάκουλλο)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Βοηθός Α' έδρας Μαθηματικής Ανάλυσης, μετατροπή θέσης σε θέση παρασκευαστή (έγγραφο από καθηγητή Σ. Νεγρεπόντη)
Κ. Πολυχρονάκης (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Κ. Ευταξίας (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Υποψήφιος διδάκτορας Ι. Παναγόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Ανδρεαδάκης
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Πασάλογλου Εμμανουηλίδου (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή της συζήτησης
Υποψήφιος διδάκτορας Σ. Αργυρός (Μαθηματικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης
Υποψήφιος διδάκτορας Κυρ. Βύρας (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Ζευγολατάκος (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Μοσχίδης (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Ευαγγελάτος (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Δεσποινίδα Μ. Παπαθανασίου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Μουτσούλας
Κυρία Μ. Καλαμιώτου Φιμερέλη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Καθηγητής Σ. Φιλιάνος, έγκριση δαπάνης φιλοξενίας
Α. Κατσός (Φυσιογνώστης), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Δ. Νιάρχος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Ανακοινώσεις
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Κυπριανού, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγωγή του ��υι��ύ του
The digital material of the item is not available.