Συνεδρίαση Έκτη (6η): 19 Ιανουαρίου 1978

Proceedings uoadl:186572 282 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτη (6η): 19 Ιανουαρίου 1978
Time Coverage:
19780119
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διοικητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διάφορα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Ένωση Ελλήνων Χημικών, έγγραφο για τον ορισμό τακτικού καθηγητή Χημείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Φαρμακογνωσία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Υφηγητής στο Εργαστήριο Φυσικής κ. Π. Βαρώτσος, ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Εισαγωγή στην ΦΥσική του Στερεού Σώματος, πρόταση από καθηγητή Λ. Ρεσβάνη
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Καλατζής, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Βοηθοί διδάκτορες, ονομασία ως επιμελητές (σχετικός Νόμος 118/75 και έγγραφο Πρυτανείας υπ'αρίθμ. 3697/30-11-77)
Ανάθεση μαθημάτων για Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας σε επιμελητές και διδάκτορες (πρόταση καθηγητή Δ. Λάλα)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Μαρία Παρίση Πούλου (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Ρέα Παλαιοπούλου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, βοηθός, μετατροπή θέσης σε επιμελητή, έγγραφο από καθηγητής Γ. Τσατσά
Δεσποινίδα Δημ. Γεωργίου (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Φοιτητικοί Σύλλογοι, εκπρόσωποι οι κ.κ. Δημητρίου και Μπασιάκος, δήλωση
The digital material of the item is not available.