Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1977

Proceedings uoadl:191939 313 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1977
Time Coverage:
19771014
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Σπύρος Αργυρός, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Α. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 128-130)
Κ. Βύρας, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 125-127)
Γρηγόριος Ευαγγελάτος (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 122-124)
Μ. Μαυρή Βαβαγιάννη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 119-121)
Μιχαήλ Μοσχίδης (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 116-118)
Θ. Παπαγιαννόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 114-115)
Δημήτριος Π. Νικολέλης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Π. Χατζηΐωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 111-113)
Σ. Πασσάλογλου Εμμανουηλίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 107-110)
Σοφία Μηνιάδου Μεϊμάρογλου (Φαρμακοποιός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 105-106)
Νίκη Υφαντή Παπατραγιάννη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 102-104)
Βασιλική Νοταρίδου (Μαθηματικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Π. Λάλας (Εισήγηση, σ. 98-101)
Π. Μαχαίρας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 95-97)
Δημήτριος Κοδοσάκης (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 93-94)
Δ. Βαϊόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 91-92)
Ι. Β. Αλεξόπουλος (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αινείας Βασιλειάδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 90)
Βοηθός στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας Γεώργιος Θεοχαράτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Π. Λάλας (Εισήγηση, σ. 88-89)
Ε. Σαρρής, διατριβή επί δ��δακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 86-87)
Ιωάννης Αργύρης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος (Εισήγηση, σ. 84-85)
Κωνσταντίνος Β. Μερτής, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθ��γητής Δημήτριος Κατάκης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 56-57)
Ν. Σ. Μάργαρης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Μητράκος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 49-55)
The digital material of the item is not available.