Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1977

Proceedings uoadl:191948 276 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1977
Time Coverage:
19771215
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Δεσποινίδα Μ. Παπαθανασίου (Μαθηματικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Μουτσούλας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 149-150)
Κων. Πολυχρονάκης (Φυσικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 147-148)
Κωνσταντίνος Ευταξίας (Φυσικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου (Εισήγηση, σ. 144-146)
Μαρία Καλαμιώτου Φιμερέλη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λεών. Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 141-143)
Ε. Ν. Καλατζής, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για την Οργανική Χημεία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη (Εισηγητική Έκθεση)
The digital material of the item is not available.