Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 22 Μαρτίου 1979

Proceedings uoadl:193288 357 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 22 Μαρτίου 1979
Time Coverage:
19790322
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Φαρμακογνωσία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη της ψηφοφορίας
Φυσική, Α΄ έδρα, εκλογή καθηγητή, παράταση προθεσμίας υποβολής για την εισηγητική έκθεση από επιτροπή (μέλος της επιτροπής ο καθηγητής Κ. Καρούμπαλος)
Προσεγγιστικές μέθοδοι και Υπολογιστές, έδρα, εκλογή καθηγητή, παράταση προθεσμίας υποβολής για την εισηγητική έκθεση από επιτροπή (μέλη της επιτροπής οι καθηγητές Θ. Κάκουλλος και Ν. Αποστολάτος)
Επιχειρησιακή Έρευνα, έδρα, εκλογή καθηγητή, παράταση προθεσμίας υποβολής για την εισηγητική έκθεση από επιτροπή (μέλη της επιτροπής οι καθηγητές Θ. Κάκουλλος και Ν. Αποστολάτος)
Επικουρικοί καθηγητές, τρόπος κρίσης (Νόμος 815/78, άρθρο 27, παράγραφος 2), αναβολή συζήτησης
Καθηγητής Λ. Τσίτσας, αίτηση για την κρίση του σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66, άρθρο 8, παράγραφος 1, αναβολή συζήτησης
Καθηγητές Β. Κιόρτσης και Ε. Οικονόμου, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
Καθηγητές Ν. Αποστολάτος, Σ. Σβολόπουλος, Π. Γεωργίου, Ιφ. Φωτάκη και Κ. Αναγνωστίδης, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Φυσική, Β΄ έδρα, προκήρυξη
Μόνιμος επικουρικός καθηγητής Ιω. Ματσάκης, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
Ανακοινώσεις
Φοιτητής στο Βιολογικό Τμήμα Γ. Ροΐδης, αίτηση για καταχώριση βαθμολογίας στο μάθημα Βιοστατιστική για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 1978
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Γιακουμάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Δεσποινίδα Τζ. Αττά Πολίτου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Δεύτερο Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Φυσικομαθηματική Σχολή), πρόταση από καθηγητές για διεξαγωγή και αίτηση για οικονομική ενίσχυση από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο
Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Πολιτικής, ορισμός καθηγητή για συμμετοχή
Πρόταση από καθηγητή Φ. Καφάτο για ανάθεση εντολών διδασκαλίας σε επιμελητές
Παν. Χριστοδουλάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κλιματολογίας Ιω. Ζαμπάκας
Ιω. Γουδέλης, διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο παρελθόν, σχετικό έγγραφο από καθηγητές Δ. Γαλανό και Α. Βασιλειάδη
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Παρασκευαστές Τεχνικού Κλάδου, δύο κενές θέσεις, πρόταση για προκύρηξη από καθηγητή Κ. Καρούμπαλο
Κενές θέσεις βοηθών, μετατροπή σε θέσεις συνεργατών, επιμελητών και ειδικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
Δ. Ασημακόπουλος, διατριβή επί υφηγεσία για το μάθημα Μετεωρολογία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Λάλας
Υποψήφιος υφηγητής Δ. Λάμπρου, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Χατζηχρηστίδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Βασιλειάδης
Εντεταλμένος υφηγητής Χ. Χαραλαμπίδης, τριετής ανανέωση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Θ. Κάκουλλο
The digital material of the item is not available.