Παρασκευάς Ι. Αλεξόπουλος

Registry uoadl:202824 274 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παρασκευάς Ι. Αλεξόπουλος
Registration year:
18910910
Incremental number:
40
Place of origin:
Τρίπολη
Contributors:
Α. Χεκάζος
Age:
15
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Τριπόλεως.
The digital material of the item is not available.