Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Ιουνίου 1899

Proceedings uoadl:2035 564 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Ιουνίου 1899
Time Coverage:
18990616
Other subject categories:
Καλλιτεχνικά
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Περιουσία Πανεπιστημίου
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Προϋπολογισμός
Εργαστήριο Εγχειρητικής
Πιστώσεις
Γ. Μαυροκορδάτος, κληροδότημα
Κονδούλης, κληροδότημα
Αναθηματική στήλη
Εγγραφές
Παναγ. Πολίτης
Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, βιβλιοθήκη
Οικόπεδα Ν. Φαλήρου, πλειστηριασμός
Αρεταίειο
Ορυκτολογικό Μουσείο

1


2


3


4


5


6


7


8


9