Συνεδρίαση ΙΗ΄: 19 Ιουνίου 1899

Proceedings uoadl:2036 719 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΗ΄: 19 Ιουνίου 1899
Time Coverage:
18990619
Other subject categories:
Οικονομικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Προϋπολογισμός
Αποστολή υποτρόφων σε Δύση
Θ. Μανούσης, οικία οδού Σοφοκλέους
Παναγ. Πολίτης
Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, βιβλιοθήκη

1


2


3


4


5