Συνεδρίαση ΙΘ΄: 23 Ιουνίου 1899

Proceedings uoadl:2040 528 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΘ΄: 23 Ιουνίου 1899
Time Coverage:
18990623
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Περιουσία Πανεπιστημίου
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Οικονομικά
Keywords:
Οικία οδού Ευριπίδου
Αρεταίειο
Προϋπολογισμός

1


2


3


4


5


6