Ανδρέας Κ. Διαμαντόπουλος

Registry uoadl:204378 319 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ανδρέας Κ. Διαμαντόπουλος
Registration year:
18910927
Incremental number:
495
Place of origin:
Γαστούνη
Contributors:
Θεοδ. Παπαδημητρακόπουλος
Age:
21
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Β΄ Γυμνασίου Πατρών της 24 Σεπτεμβρίου 1891. Αριθμός 194 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.