Συνεδρίαση ΚΙ΄: 2 Ιουλίου 1899

Proceedings uoadl:2044 532 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΚΙ΄: 2 Ιουλίου 1899
Time Coverage:
18990702
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Οικονομικά
Keywords:
Προϋπολογισμός
Αρεταίειο
Λογαριασμοί Πανεπιστημίου, εξέλεγξη
Ελεγκτικό Συνέδριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27