Συνεδρίαση Δ΄: 23 Οκτωβρίου 1899

Proceedings uoadl:2057 661 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δ΄: 23 Οκτωβρίου 1899
Time Coverage:
18991023
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Καλλιτεχνικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Νικόλαςο Π. Γιδόπουλος
Π. Ι. Καζάκος
Αναστάσιος Κ. Χρηστομάνος
Γεώργιος Χ. Βάφας
Επιμίσθια
Φαρμακευτικό Χημείο
Εργαστήριο Εγχειρητικής
Χήρα Γεωργαντά, χορήγημα
Ελένη Αρεταίου, εικόνα
Αρεταίειο
Φυσιολογείο
Πιστώσεις
Γεώργιος Καραμήτσας
Κωνσταντίνος Α. Κανδυλώρος

1


2


3


4


5


6


7