Συνεδρίαση Έκτακτος: 15 Ιανουαρίου 1900

Proceedings uoadl:2065 597 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτακτος: 15 Ιανουαρίου 1900
Time Coverage:
19000115
Other subject categories:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Βασίλειος Λάκων, θάνατος

1