Συνεδρίαση Θ΄: 15 Ιανουαρίου 1900

Proceedings uoadl:2075 652 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Θ΄: 15 Ιανουαρίου 1900
Time Coverage:
19000115
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Ονόματα
Καλλιτεχνικά
Οικονομικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κανονισμοί
Keywords:
Σπυρίδων Μαγγίνας
Π. Καρδαμίτσης, λογαριασμός
Αρεταίειο
Δήμος Όρθρυος
Γλάδστων, ανδριάντας
Πιστώσεις
Αιγινήτειο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου

1


2


3


4


5


6


7