Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Elections Volume uoadl:210549 7577 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. 1ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236011
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
1ο μέρος

2. 2ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236125
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
2ο μέρος

3. 3ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236126
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
03
Original Title:
3ο μέρος

4. 4ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:236127
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
04
Original Title:
4ο μέρος