Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Elections Volume uoadl:210593 3325 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. Περιεχόμενα

Elections Volume Unit uoadl:235384
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
Περιεχόμενα

2. 1ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:235386
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
1ο μέρος

3. 2ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:235529
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
03
Original Title:
2ο μέρος