Ιωάννης Α. Μπουρνιάς

Registry uoadl:211986 288 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Α. Μπουρνιάς
Registration year:
18940930
Incremental number:
2415
Place of origin:
Κάρυστος
Contributors:
Π. Βρυζάκης
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Αθηνών της 24 Ιουνίου 1894. Αρ. 35 Λίαν Καλώς
Transfer:
Ναι, Νομική
Notes:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή στις 27 Φεβρουαρίου 1895, κατ'εντολήν.
The digital material of the item is not available.